Biblioteka
63. Гинеколошко акушерска недеља
 • Место: хотел Хилтон, Краља Милана 35
 • Време: 30.-31.мај 2019
 • Акредитовано:у поступку акредитације
 • Котизација 6.000 динара за чланове, 12.000 дин за нечланове, 100 евра странци
  Специјализанти 3000 (уз потврду) и пензионери КОЈИМА НИЈЕ ПОТРЕБАН сертификат 3.000 дин


Palisad
Секција Ургентне медицине - XI Конгрес ургентне медицине Србије са међународним учешћем
Hotel Zira
Секција за нукеларну медицину - Cимпозијум са међународним учешћем - 10 година Националног ПЕТ центра
X Kongres
 • Секција опште медицине
  Организује
  Х конгрес
  на Златибору, Хотел Мона
  од 26.09.2019. - 29.09.2019.

SLD
 • Одлука о расписивању избора на свим нивоима
  Српског лекарског друштва и
  упутство за изборе усвојено на седници Скупштине СЛД
  одржане 28. децембра 2018. године.


Beograd
Водич за музеј
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: хотел Хилтон, Краља Милана 35, Београд
 • Време: 30/05/2019 - 31/05/2019
 • Акредитовано под бројем: А-1-1402/19 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 8 бодова за учеснике
 • Котизација 6000 дин за чланови, 12000 за не чланови, 100 евра странци, специјализанти 3000 ( уз потврду) и 3000 пензионери којима НИЈЕ ПОТРЕБАН СЕРТИФИКАТ

Педијатријска секција
 • Место: Мотел ''Стари мост'', Шабац
 • Време: 31/05/2019 са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1460/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Кардиолошка секција-Изборна скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/06/2019 са почетком у 13 часова
Академија медицинских наука - Симпозијум "Мултидисциплинарни приступ у психијатрији"
 • Место: Српског лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/06/2019 у 8:45
 • Акредитовано под бројем: А-1-1404/19
 • Котизација од 5.000,00 динара, уплаћује се на рачун Српског лекарског друштва: 205-8041-21 са позивом на број 694/број лиценце. Чланови Академије медицинских наука СЛД не плаћају котизацију.

Хепатолошка секција
 • Место: Медицински факултет у Нишу
 • Време: 05/06/2019 - 6/6/2019 са почетком у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1468/19 за лекаре и фармацеуте са 7 бодова за учеснике

< претходна | страна 3 od 4 | следећа >
Календар скупова
icon
Вести
15.06.2019.

Одлука о расписивању избора на свим нивоима у СЛД!

Више информација
20.05.2019.

Одговор на примедбу Хируршке секције СЛД поводом додељивања годишњих награда.

Више информација
06.05.2019.

Српско лекарско друштво је дана 6. маја 2019. године обележило славу Друштва Свети Ђорђе-Ђурђевдан.
Свечани обред сечења славског колаача обавио је отац Трајан, парох цркве Светог Марка

Више информација
12.04.2019.

29.КОНГРЕС ПРИВАТНЕ ЛЕКАРСКЕ ПРАКСЕ СРБИЈЕ

1990-2019

„ Практична примена ЕУ препорука за 2019.
Превенција, дијагностика и терапија кардиоваскуларних обољења"

Кардиолошки симпозијум, Акредитован А-1-569/19,

Петак 12.април 2019.Хотел „М",Београд

Бесплатна котизација за чланове СЛД-а, слушаоци 4 бода

Сертификате дели Удружење на самом скупу.

Више информација
03.04.2019.

Семинар: Поремећаји узроковани мутацијама ФМР1 гена: генетске, клиничке, дијагностичке и терапијске смернице

Акредитација Медицинског факултета у Београду

Више информација
icon
Пријави се на е-маил листу
icon
Потврде у организацији Српског лекарског друштва
Потврде са одржаних скупова који немају котизацију бесплатно добијају само чланови СЛД
Подела потврда о учешћу на скуповима се врши:
понедељак, уторак и среда од 12 до 14 часова и четвртак од 12 до 16 часова

Srpski arhiv

Stomatološki glasnik

Hospital Pharmacology

Akademija medicinskih nauka