Контакт

Телефон: 011 3234-450
E-mail: sld@sld.org.rs
Адреса: Џорџа Вашингтона 19, Београд

ПИБ: 100043196
МБ: 07010940
ШД: 9412 Делатност струковних удружењаСТРУЧНА СЛУЖБА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Служба администрације:тел 011 3234 - 450;
E-mail: sld@sld.org.rs

Правни саветник и начелник Стручне службе СЛД
Сузана Бјелогрлић, дипл. правник
Заменик начелника
Сенка Миљеновић, економиста (самост. рачуновођа)
Референт администрације
Наталија Кркобабић

Референт Академије медицинских наука и Примаријата:
тел/факс 011/3233 - 578;
E-mail: akademija@sld.org.rs
Сара Јањић

Рачуноводство:
тел/факс 011 3346 - 963;
E-mail: racunovodstvo@sld.org.rs
Шеф рачуноводства : Ања Катић

Референт за евиденцију чланова СЛД-а и претплате на часописе:
тел 011 3245 - 149;
E-mail: clanovi@sld.org.rs
Ана Цимбаљевић

Благајник:
тел/факс 011 3348 - 654;
E-mail: finansije@sld.org.rs
Снежана Милутиновић 


Књиговођа:
тел. 011 3246 - 829;
E-mail: knjigovodstv@sld.org.rs
Славица Јованов;

Магационер: тел 011 3234 - 261
lekar@sld.org.rs
Вукосава Дамљановић


"Српски архив за целокупно лекарсктво" и ''Стоматолошки гласник Србије''

011 4092776; и  011 4094479
E-mail: office@srpskiarhiv.rs

Лектор: Дивна Продановић, лектор за српски језик;
Мирко Рајић, лектор за енглески језик


Радно време са странкама, свих служби, од 10 до 14 часова,
Служба за изавање потврда: понедељак, уторак, среда од 12 до 14 часова,
а четвртак од 12 до 16 часова​ / петком се не врши подела потврда/

Континуирана медицинска едукација
Служба издавања потврда: тел 011 3246 - 090; E-mail: kme@sld.org.rs
Тамара Стефановић
Игор Миљеновић

МУЗЕЈ СЛД: 
тел 011 3234 - 261
Радно време музеја:Сваки дан од 10 до 20 часова сем понедељка


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин