Линкови

Секције

         

                 Акупуктура

                             

      Ваздухопловномедицинска

                     

      Гинеколошко-акушерска                       


            

     

                    Дечја хирургија

 

                     

Интерсекцијски Одбор за меланом

Интернистичка секција

Кардиолошка секција

            

Клиничка фармакологија

                  

Mлади лекари ОМ/ПМ Србије

 

Микробиолошка секција

Нефрологија

                 

                            Неурологија

           

Оториноларингологија

         

                  Општа медицина    

 

  

Офталмолошка секција

       

Радиолошка секција

Секција за клиничку и примењену анатомију

       

              Ургентна медицина

              

             Уролошка секција

Хомеопатија

        

                      Хепатологија


  Хирургија 

     

  Хематолошка секција

 

     

Секција за оралну      хирургију

 

     

  Секција за оралну имплантологију

 

  

Секција за социјалну медицину
Продужнице у Србији


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин