Српски архив за целокупно лекарство је часопис Српског лекарског друштва основан 1872. године, у којем се објављују радови чланова Српског лекарског друштва, претплатника часописа и чланова других друштава медицинских и сродних струка.


Друштво лекара КиМ

Изборна Скупштина ДЛКиМ СЛД одржана у Косовској Митровици 19.01.2009. године, Изабрано је ново руководство.
Друштво лекара Војводине

На интернет презентацији ДЛВ-СЛД моћи ћете увек пронаћи актуелне информације о Друштву,његовим секцијама и подружницама, као и активностима, издањима, актима и важним догађајима.


Стоматолошки гласник

Стоматолошки гласник Србије је часопис Српског лекарског друштва основан 1953. године. Часопис објављује: оригиналне научне и стручне радове, прегледне радове, приказе из праксе, саопштења, информативне, едукативне радове, историографске радове, извештајеса конгреса и стручних састанака, приказе књига, коментаре и писма Уредништву, стручне вести и друштвену хронику. Сви рукописи се подвргавају рецензији.

опширнијеопширнијеопширније

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу