Генерални секретар

Проф. др Недељко Радловић

Радловић (Петар) Недељко, педијатар, супспецијалиста гастроентерохепатолог, редовни професор Медицинског факултета у Београду, редовни члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и председник Педијатријске секције Српског лекарског друштва.

Рођен је у Накову (Кикинда) 1948. године. Дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Београду (средња оцена 9,50), где је завршио специјализацију из педијатрије, одбранио магистарску и докторску тезу и стекао звање субспецијалисте из гастроентерохепатологије. У сталном радном односу на Универзитетској дечјој клиници у Београду био је од јануара 1976. до новембра 2013., а од 1987-2013. шеф Одељења за гастроинтестиналне и нутритивне поремећаје. За асистента на Катедри за педијатрију Медицинског факултета у Београду биран је 1980., за доцента 1987., за ванредног професора 1992., а за редовног професора 1997.

Уже области рада су му дечја гастроентерологија и исхрана. Усавршавао се 10 месеци у Лондону (Велика Британија) код проф. др Џона Вокер-Смита (John Walker- Smith, Queen Elizabeth Hospital, St. Bartholomew's Hospital и Royal Free Hospиtal) и 3 месеца у Грацу (Аустрија) код проф. др Ериха Росипала (Erich Rossиpal, Universitätsklinik für Kinder). Увео је стереомикроскопију слузнице танког црева у дијагностици хроничних ентеропатија код деце и друге савремене дијагностичко-терапијске процедуре. Са проф. др Рашком Степановићем је творац Оросала 65(Галеника). Био је ментор одбрањених 6 докторских и 11 магистарских теза, 8 субспецијалистичких радова и коментор 2 магистарска и једног субспецијалистичког рада из области дечје гастроентерологије, исхране и клиничке физиологије.

Објавио је 380 стручно-научних радова и прилога у књигама и монографијама. Коаутор је 8 уџбеника за редовне и последипломске медицинске студије и 21 монографије, 20 домаћих и једне стране, од чега у 15 један од два уредника. Са проф. др Радованом Богдановићем је као главни уредник Педијатрије за последипломско усавршавање лекара, која је оцењена делом од изузетног значаја за развој медицине, добио Награду града Београда (раније Октобарска награда) 2017. године. Од укупно 104 наслова у књигама и монографијама, у 95 је једини аутор и у 6 први аутор.

Био је руководилац једног и сарадник у 2 научно-истраживачког потпројекта, шеф Катедре за педијатрију на Медицинском факултету у Београду (1997-2001), председник Стручне комисије за медицинске науке Универзитета у Београду (1998-2000) и потпредседник Удружења педијатара СР Југославије (1998-2002), кодиректор Педијатријске школе Србије и Црне Горе, касније Србије (2003-2012), заменик директора Педијатријске школе Србије (2013-2017), професор по позиву на Медицинском факултету у Бањалуци (2005) и Стоматолошком факултету у Београду (2009), члан Савета Медицинског факултета у Београду (2010-2013), члан Експертске групе Министарства здравља Републике Србије за реформу и унапређење терцијерног нивоа здравствене заштите (2006-2008), потпредседник Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена, деце и омладине (2009-2012) и неколико година члан Научног одбора Галенике.

Члан је уређивачких одбора часописа "Српски архив за целокупно лекарство", а од 2016. помоћник главног уредника.

Члан је Српског лекарског друштва, Удружења педијатара Србије, Српског друштва за исхрану, Уније националних педијатријских удружења и асоцијација Европе (УНЕПСА) и Интернационалне педијатријске асоцијације (ИПА).

Добитник је Захвалнице Галенике за формулацију Оросала (1993), Повеље Српског лекарског друштва (2001), Захвалнице Медицинског факултета у Београду за допринос континуираној медицинској едукацији (2004), Захвалнице Научног одбора Медицинског факултета у Београду (2006), Печата Ниша и Христовог монограма (2008), Захвалнице Града Зајечара (2008), Захвалнице Удружења дијететичара-нутрициониста предшколских установа Београда (2008), Захвалнице Окружне подружнице Српског лакерског друштва у Лесковцу (2009), Захвалница Академије медицинских наука Српског лекарског друштва (2011., 20012., 20013. и 20017.), Захвалнице Клиничког центра Крагујевац (2011), Захвалнице Удружења за цистичну фиброзу (2011), Годишње награде Накова (2011), Захвалница Удружења педијатара Србије (2007. и 2012), Захвалнице Опште болнице Bel Medic (2013), Захвалнице Кетедре за физикалну медицину и рехабилитацију Медицинског факултета у Београду (2014), Повеље Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва (2017), Награде града Београда за дело „Педијатрија за последипломско усавршавање лекара“ које представља изузетан допринос развоју медицине (2017), Захвалнице Хрватске прољетне школе (2017) и Повеље Удружерња педијатара Србије (2017).
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу