Бошковић Ксенија

 

Редовни професор Медицинског факултета, лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста реуматолог,  примаријус.

 

О: Лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста реуматологије. B: 29.12.1962. у Ковину.  P: Хркаловић Милорад (дипломирани инжињер технологије) и Љиљана (девојачко Зечевић, наставник физике, хемије и математике). МS: Разведена. CH: Бошковић Никола, Мастер биохемичар, студент докторских студија заштите животне средине на факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду.GrА: Са мајчине стране отац био учитељ у Андријевици, погинуо прве године Другог светског рата, а мајчин брат Зечевић Драгомир је проглашен народним херојем.  Е: Основно и средње образовање стекла је у Бачкој Паланци, а средњу Медицинску школу похађала је у Новом Саду и 1981. матурирала као Ученик генерације. Дипломирала је 1987. на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду са просечном оценом 9,27. На истом факултету положила је сручни испит 1988. а специјалистички испит из физикалне медицине са рехабилитацијом 1994. Субспецијалистички стаж из области реуматологије обавила је 2004/2005 на Институту за реуматологију Београд и пред комисијом положила субспецијалистички испит из реуматологије фебруара 2006, а 2008 је одбранила је субспецијалистички рад. Назив Примаријус стекла је 2002. Магистарску тезу "Индикације и могућност физикалног лечења неалгичних симптома цевикалног синдрома" је одбранила 1998, а 2004. докторску дисертацију „Квалитет живота болесника са лумбалном радикулопатијом", обе на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду. Cа: Након обавезног лекарског стажа обављеног на Медицинском факултету у Новом Саду, запослила се у Дому здравља Бач, као лекар опште медицине. Након тога радила је као лекар на специјализацији физикалне медицине и рехабилитације у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Нови Сад, Завод Принциповац. Од 1995. запослена је у Клиничком центру Војводине, на Клиници за медицинску рехабилитацију, као лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, односно од 2008. као субспецијалиста реуматолог где је укључена у истраживачки и педагошки рад установе, као и организациони рад у својству начелника одељења. Изабрана је 1998. и 2002. реизабрана за асистента на Катедри за медицинску рехабилитацију, 2005. изабрана је у звање доцента, 2010. у звање ванредног професора, а 2015. у звање редовног професора на Катедри за медицинску рехабилитацију Медицинског факултета, Универзитета у Новом Саду. WаCW: Учестововала као предавач и као руководилац епидемиолошке студије на терену у пројекту Светске здравствене организације "Рехабилитација заснована на заједници у Западно Бачкој регији" од 1996.-1999.  2014. руководила је пројектом "Отеопороза, физичка активност и исхрана". Била је сарадник у више националних и републичких пројеката, као и једном интернационалном ИПА пројекту "Унапредјење процене постуралног статуса и статуса кичме - СпинеЛаб" са Факултетом физичке културе 2014/2015 . Објавила је више од 200 стручних и научних радова у монографијама, приручницима,  часописима, тематским збирницима радова са конгреса у земљи и иностранству. Аутор је монографија "Лумбална радикулопатија и квалитет живота" и "Остеопороза, физичка активност и исхрана". Учествовала је у писању Теста писања из медицинске рехабилитације, као и Интерактвног приручника "Лечење хроничног бола код одраслих" CаSа: Председник је Републичке комисије за медицинску рехабилитацију Министарства здравља Републике Србије. Члан је Управног одбора Клиничког центра Војводине од 2016. Била је члан Надзорног одбора Института за ортопедске болести Бањица у Београду. Сарадјује са бројним удружењима особа са инвалидитетом, као и са хуманитарним организацијама у Новом Саду. Аw: Годишња награда 2013. године Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва (ДЛВ-СЛД) за научно истраживачки рад. Ме: Председница подружнице Нови Сад ДЛВ-СЛД-а од 2011 до 2019., од 2019 на Председник ДЛВ-СЛД, члан председништва Удружења физијатара Србије, односно потпредседник по функцији 2007-2011, од 2006-2011 је била Председник секције за физикалну медицине и рехабилитацију ДЛВ-СЛД. Чланица је Удружења реуматолога Србије, цлан Удружења за терапију за третман бола, као и европских и светских за третман бола удружења ЕФИЦ и ИАСП .  Аch: Рођење и одгајање детета. Написала две књиге, сада пише трећу, едукација, 37 објављених радова са импацт фактором у релевантним научним часописима, укупно преко 200 радова на стручним конгресима у земљи и иностранству.  LS: Енглески. H: Вежба јогу, пилатес и пливање, музика, плес. PММ: Увек је пуно радила, прво запослење ју је значајно усмерило јер је била и лекар и социјални радник и психолог у једној особи, радећи у Заводу за хабилитацију и рехабилитацију деце и омладине "Принциповац", при Институту за децу и омладину Војводине, дислоцирана јединица између Шида и Илока на пограничном подручју. Због тога и данас доста сарађује са различитим удружењима грађана, хумаитарним организацијма, са другим факултетима. RоS: Љубав према свом послу, истрајност и доследност. Рад, пре свега, као и ред  и дисциплина. Чак је и у крају зову "Јапанац".

ПОЈАШЊЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА

  

Name / име и презиме                                                          

Title / Tитула

Pseudonym / Псеудоним

O - Occupation / Занимање

- Born / Рођен(a)

P - Parents / Родитељи

MS - Marital status / Брачни статус

CH - Children / Деца

GrA - Great ancestors / Значајни преци

E - Education / Oбразовање

Ca - Career / Kaријера

CO - Company ownership / Власинштво и сувласништво

WaCW - Writings and creative works / Дела и стваралаштво

CaSa - Civil and social activities / Друштвене активности

Aw - Awards / Награде

Me - Memberships / Чланство

Ach - Achievements / Достигнућа

LS - Language skills / Језици

H - Hobby / Хоби

PMM - Personal magic moments / Посебни значани тренуци

OA - Other activities / Друге активности

RoS - Reason of Success / Taјне успеха

 

Web / Veb

 

 

icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу