II Потпредседник

Проф.др Татјана Новаковић

Рођена 17.07 1965 године у Липљану.Основно и средње образовање стекла је у родном месту.Дипломирала је на Медицинском факултету 15.07 1990 године са просечном оценом 8,90. По завршеним студијама запослила се на Интерној клиници у Приштини. Дана 14. 02 1995 годинее изабрана је у звање асистента приправника на предмету Интерна медицина, Медицинског факултета у Приштини. Од 01 .06 1998 године узабрана је у звање асистента на истом предмету. Последипломску наставу, смер Кардиологија, завршила је одбраном магистарске тезе под насловом : ,,Промене на кардиоваскуларном систему и липидном статусу код оболелих од примарне хипотиреозе", дана 27. 05.1994 године. Одлуком Министарства за здравље Републике Србије , одобрена јој је специјализација из Интерне медицине , коју је положила са одличним успехом , дана 08. 11. 1996 године.

Дана 16. 04 . 1999 године , одбранила је Докторску дисертацију на Медицинском факултету у Приштини под насловом:,,Примарне ,секундарне,алиментарне хиперлипопротеинемије , њихова учесталост и значај у оболењима кардиоваскуларног система ". Члан је Српског лекарског друштва , секције за ендокринологију, у којој активно учествује и посећује редовно предавања и скупове које ова секција организује.Члан је удружења лекара специјалиста интерне медицине Србије и Црне Горе.

Члан је ИСИМ (Интернатионал Социетy оф Интернал Медицине ), међународне организације која се бави интегралном интерном медицином , односно свим субспецијалистичким гранама које обухвата та област. Члан је ЈУПГ-YАСО ( Југословенског удружења за проучавање гојазности ). Проф. Др Т. Новаковић , члан је МГСД –Медитерранеан гроуп фор тхе студy од диабетес. Својим радом и залагањем у многоме је допринела унапређењу наставно-образовног процеса и рада на Интерној клиници Медицинског факултета у Приштини.
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу