Председништво Српског лекарског друштва, мандат 2019-2023

 

 Председништво

 

 

 2019-2023

 

 

Подружнице Унутрашњост

 

 Крагујевац

 др Томислав Недељковић

 Краљево

  др Стојанка Ратковић

 Крушевац

  прим. др Невенка Добричић Чеврљаковић

 Лесковац

  др Горан Цветановић

 Ниш

  проф. др Зоран Милошевић

 Подружнице Београд

 

 КЦС 

 академик Небојша Лалић

 Секције

 

 Анестезиолошка

  проф. др Невена Калезић

 Гинеколошка

  проф. др Љиљана Мирковић

 Интернистичка

  доц. др Небојша Антонијевић

 Кардиолошка

  др Душан Бастаћ

 Општа

  прим. др Драгана Трифуновић Балановић

 Педијатријска

  проф. др Недељко Радловић, генерални секретар СЛД

 Ургентна

  др Бојана Узелац

 Уролошка

  проф. др Драгослав Т. Башић, потпредседник СЛД

 Физикална

  доц. др Мирко Грајић

 Хируршка

  проф. др Србислав Кнежевић

 Орална имплантологија

  доц. др Бојан Јањић

 Орални хирурзи

  асист. др Бранислав Илић

 Стоматолошка протетика

  проф. др Раде Живковић

 Друштво лекара Војводине

 

 Нови Сад

  проф. др Ксенија Бошковић
  председник ДЛВ СЛД
  потпредседник СЛД

 Нови Сад

  прим. др Бранислав Кардашевић

 Нови Сад

  проф. др Снежана Томашевић Тодоровић

 Зрењанин

  мр сц мед. др Здравко Ждрале

 Друштво лекара КиМ

 

 

  проф. др Татајана Новаковић,
  председник Друштва лекара КиМ
  потпредседник СЛД

 Академија медицинских наука   СЛД

 

 

 

  проф. др Љубица Ђукановић, председник Академије

 

 

  проф. др Драгослав Стаменковић, потпредседник АМН

 

  проф. др Нада Димковић, генерални секретар АМН

 

 

  проф. др Драгана Јанић,

 

  академик Радоје Чоловић, председник СЛД

 Чланови на предлог Извршног   одбора

 

 Секција за историју медицине

  др Зоран Вацић

 Подружница Зајечар

  прим.др мр Братимирка Јеланковић

 Пордружница Лозница

  др Љиљана Тешић Видовић

 Подружница Смедерево

  прим. др Бранислав Тодоровић

 Подружница Шабац

  др  Љиљана Станимировићicon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу