Статут
На основу члана 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС, 51/2009, 99/2011 и др. закони и 44/2018. др. закон) на седници одржаној дана 28. децембра 2018. Скупштина Српског лекарског друштва усвојила је измене и допуне Статута и пречишћен текст Статута који сада гласи

icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу