Стручни скупови
Педијатријска секција
 • Место: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 23/02/2019 у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2875/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Епидемиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/02/2019 у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2867/18 за лекаре и стоматологе са 2 бода за учеснике
Секција опште медицине - "Прикључи се задњи је воз - уочи рано (значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљеног артритиса)"
 • Место: Дом здравља Суботица
 • Време: 27/02/2019 у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-1664/18, са 6 бодова за слушаоце
 • Курс зa лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед. сестре, здр. техничаре, физиотерапеуте, радни терапеути, психологе, дефектологе

Кардиолошка секција
 • Место: Хотел "Crown Plaza", Владимира Поповића 10, Нови Београд
 • Време: 28/02/2019 у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Секција за патологију - Међународни симпозијум „Fibrosis, AKI, Biomarkers and Epigenetics“
 • Место: Свечана сала Деканата Медицинског факултета Београд
 • Време: 01/03/2019 у 8 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-905/18 са 6 бодова за слушаоце, лекаре

страна 1 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу