Стручни скупови
Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 23/10/2018 у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Секција за историју медицине
 • Место: Општа болница Аранђеловац
 • Време: 23/10/2018 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-957/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода за учеснике
Подружница Крагујевац - 43. Октобарски здравствени дани
 • Место: Хотел "Крагујевац", Краља Петра I број 18, Крагујевац
 • Време: 25/10/2018 - 26/10/2018
 • Акредитовано под бројем: А-1-2210/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 10 бодова за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/10/2018 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1651/18 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
Секција за алергологију и клиничку имунологију
 • Место: Специјална болница Сокобања, Војводе Мишића 48, Сокобања
 • Време: 26/10/2018 у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2229/18 за лекаре, биохемичаре и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике

страна 1 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу