Стручни скупови
Секција за алергологију и клиничку имунологију
 • Место: КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: 18/04/2019 у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-873/19 за лекаре, биохемичаре и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Гастроентеролошка секција
 • Место: Амфитеатар Клинике за гастроентерохепатологију Клиничког центра Србије, Београд
 • Време: 18/04/2019 у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитовано А-1-864/19 , 2 бода за учеснике , за лекаре
Секција за медицину рада
 • Место: Скупштина града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, Нови Сад
 • Време: 19/04/2019 петак, 19. април 2019. са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-805/19 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода за учеснике
Секција за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 19/04/2019 у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-907/19 за лекаре и фармацеуте са 4 бода за учеснике
Хируршка секција
 • Место: Дому Културе, Трг Устанка бр 2 у Чачку
 • Време: 19/04/2019
 • Акредитовано под бројем: Акредитовано А-1-911/19, 4 бода за слушаоце, за лекаре и мед.сестре

страна 1 od 4 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу