Стручни скупови
Секција опште медицине
 • Место: Дом здравља Земун, Рада Кончара 46
 • Време: 21/06/2018 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1018/18 и А-1-1019/18 са по 2 бода за учеснике
Секција за историју медицине
 • Место: Мала сала Коларчеве задужбине, Студентски трг 5, Београд
 • Време: 22/06/2018 у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1931/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода
Академија медицинских наука - Симпозијум "да ли су резултати наших истраживања побољшали дијагностику и третман схизофреније"
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/06/2018 у 8:45 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1658/18 за лекаре, фармацеуте и психологе. Слушаоцима су додељена 4 бода.
 • Котизација од 5.000,00 динара, уплаћује се на рачун Српског лекарског друштва: 205-8041-21 са позивом на број 694.
  Чланови Академије медицинских наука СЛД не плаћају котизацију.

Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/06/2018 у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1605/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ ''Др Драгиша Мишовић-Дедиње'', Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: 28/06/2018 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1626/18 за лекаре са 2 бода за учеснике

страна 1 od 2 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу