Стручни скупови
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 13/12/2017 у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
 • Предавач: Марија Кривачић, Новине у истраживању хомеопатских лекова

Педијатријска секција - Актив за интензивну негу и терапију у педијатрији
 • Место: Институт за неонатологију, Краља Милутина 61, Београд
 • Време: 13/12/2017 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2759/17 за лекаре и биохемичаре
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 14/12/2017 у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2739/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Академија медицинских наука - Повреде јетре (Мирнодопске повреде, повреде у дечјем узрасту, ратне повреде, анестезиолошки аспекти повреда)
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 15/12/2017 у 9:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 2768/17 за лекаре. Предавачима је додељено 8, слушаоцима 4 бода.
 • Потврде о учешћу (сертификати) додељују се бесплатно члановима Српског лекарског друштва, за остале 2000,00 динара.

Секција за историју медицине
 • Место: Задужбина Илије М. Коларца, Струдентски трг 5, Београд
 • Време: 15/12/2017 у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2740/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу