Стручни скупови
Секција за клиничку фармакологију - XI недеља клиничке болничке фармакологије
  • Место: Српско лекарско друштво
  • Време: 30/10/2019 - 1/11/2019
  • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
ОРЛ Секција - 5. Симпозијум ринолошко-алерголошког актива
  • Време: 10/04/2020
  • Остале информације биће накнадно објављене.

< претходна | страна 2 od 2
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу