Стручни скупови
Интернистичка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 24/05/2019 са почетком у 16:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1476/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
Секција за радиотерапију Организује национални симпозијум: „ Модерне технике у радиотерапији“
 • Место: Здравствени центар Кладово, Кладово
 • Време: 25/05/2019 у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-908/19 Број бодова: 8 за предавачa, 4 за слушаоце лекари, здравствени техничари, медицински физичари
 • Скуп је бесплатан за чланове СЛД остали 2000 динара

Микробиолошка секција - Тема: "10 година Референтне лабораторије за "Campylobacter i Helicobacter", проф. др Биљана Миљковић Селимовић, проф. др Бранислава Коцић"
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/05/2019
 • Акредитовано под бројем: А-1-875/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 30/05/2019 са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-867/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
 • Тема:"Хипертироидизам удружен са ретким компликацијама", др Ната Јоксимовић

  Изборна скупштина Секције заказана је за 17 часова.

Секција дечјих ортопеда-Изборна скупштина
 • Место: Савечана сала Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд
 • Време: 30/05/2019 са почетком у 13 часова

< претходна | страна 2 od 4 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу